Pembatalan Pengiktirafan 2 Badan Islam Luar Negara


Adalah dimaklumkan bahawa bahagian Hab Halal JAKIM, telah memutuskan untuk 
MENARIK BALIK pengiktirafan ke atas dua (2) Badan Pensijilan Halal Luar Negara Yang Diiktiraf di Australia seperti berikut:

1.Australian Federation of Islamic Councils Inc. (AFIC); dan
2.Australian Halal Food Services (AHFS) 


PENARIKAN BALIK pengiktirafan ini adalah berkuatkuasa mulai 15 Julai 2013

Sehubungan itu, tuan/puan dipohon mengambil maklum dan merujuk kepada senarai terkini Badan Pensijilan Halal Luar Negara Yang Diiktiraf oleh JAKIM melalui laman sesawang www.halal.gov.my.Sehubungan itu, bagi produk-produk import berasaskan haiwan dan bukan berasaskan haiwan yang telah mendapat pengesahan halal daripada badan pensijilan halal berkenaan sebelum atau pada 15 Julai 2013, Sijil Halal tersebut adalah diterimapakai oleh JAKIM sehingga tarikh tamat sijil.


Manakala bagi produk sedia ada di Malaysia, sijil halal tersebut hanya diterima pakai untuk tujuan penghabisan stok. Bagi pembelian stok baru selepas 15 Julai 2013, ianya hendaklah disertai dengan sijil halal daripada Badan Pensijilan Halal Yang Diiktiraf oleh Jakim di Australia.Sila Baca selanjutnyahttp://www.halal.gov.my/v3/index.php/ms/media/pengumuman/308-pembatalan-pengiktirafan-2-badan-islam-luar-negara
Pembatalan Pengiktirafan 2 Badan Islam Luar Negara  Pembatalan Pengiktirafan 2 Badan Islam Luar Negara Reviewed by Jamie Arisa on 2:45 PM Rating: 5
Powered by Blogger.